Copyright © RVAE.EE      Firmast              Sõiduautod            Veoautod     Turbo tuunimine     Energetiika      Laevad    ЕСО-Т professionalidele          Kasulik  Fotogalerii      Videogalerii         Sisukaart        Kontakt        Meetodid    Autoremondi hinnad         Raudteetransport  Üldinfo ECO-T   Eesmärgid Koostis1  Kasutusvaltkond Garantii Uus tehnoloogia ECO-Т (tuunimine) on mõeldud autotranspordile, aga ka laevadele  Eesmärgid:   Võimaldab märgatavalt kokku hoida kütuse kulu, rääkimata juba finantsidest, pikendab mehhanismide töövõimet ja kahtlemata kulutusi, mis on seotud hooldamisega (video siin). Võimsuse suurendamine rõõmustab auto-ja laevaomanikke, annab suured võimalused. Mootorite töövõime parandamist ja ümbritsevasse keskkonda väljaheidetavate reostuste vähendamist hindasid paljud.  Eriti võivad rõõmustada looduskaitsjad. Tänu ECO-T tehnoloogiale ei suurenda autopargi täiendamine kahjulike väljaheidete hulka. Aga vanade autode omanikud ei pea kartma igaaastast tehnoülevaatust. Alates ECO-T tehnoloogia väljatöötamise momendist on läbi viidud erinevaid uuringuid. Analüüsid ja testid on tehtud erinevate klientide poolt, aga samuti on ka läbi viidud spetsialiseeritud testid, mis on hädavajalikud tehnoloogia erinevate aspektide hindamiseks. Tehnoloogiasse lülitub: Hõõrdepindade kaitsmine, kulumispindade renoveerimine meetodil, et vajaliku pinnakatte materjali osad kantakse vajalikku kohta mis vähendab hõõrdumist metallist osade vahel, suurendab mootori kasutegurit, vähendab kütuse kulu ja heite gaase.     Hõõrduva mehhanismi osade töötlemine kompositsiooni materjalidega – detaili taastamine õigesse geomeetrilisse vormi vähendab hõõrdumist metallist mehhanismi osade vahel, suurendab mootori kasutegurit, vähendab kütuse kulu ja heite gaase. Põlemise katalüsaatori  kasutamine tõstab põlemise efektiivsust süttimise kiirenduse tõttu ja kütuse põletamist. Kütuse struktuuri parandamine väiksema viskoossuse arvel suurendab põletamise protsenti ja vähendab heite gaase. Turbo forsseerimine tõstab võimsust kõiges diapasooni pööretes, suurendab maksimaalset väändemomenti madalamas pöördes. Chiptuning teeb mootorite juhtimise programmi optimaalselt võimsuse tõstmiseks  ja auto dünaamika parandamiseks.  Meetodid: Teostub turbo tegevuspinge(forseerimise) teel; kontaktita süütamisseade; õlide töötlemised; lisandeid kütuse sisse; määrdeõli vahetus rattarummides ja laagrides; hõõrdejõudu vähendamine; spetsiaalsete(eriliste) vahetatavate varuosade kasutamine(süüteküünlad, filtrid,...); mootori korda seadmine; kiipimine(kiipide vahetamine, nendega midagi asendamine); energiasäästlikke ja ökonoomsete välisseadete ülesseadmine(lahtivõtmata, demonteerimata),... samuti mõned tehnilised saladused, head(osavad) käed, haritud(pädev) inseneerne juhatus kiirlaen ja positiivne mõtlemine. Individuaalne lähenemine igale autole; lähtudes konstruktiivsetest eripärasustes, reaalsetest tehnilistest parameetritest ja soovitud tulemusest. Individuaalne lähenemine igale autole, lähtudes konstruktiivsetest eriomadustest, reaalsetest tehnilistest parameetritest ning oodatud tulemustest. Selgitame, mida tähendab oodatud tulemus:   Euroopa euroopalikus osas töötava transpordiettevõtte jaoks on tähtis säästlik efekt – ökonoomsus.   Skandinaavia maades töötavate ettevõtete jaoks peale ökonoomsuse veel võimsus.   Kasutatud sõiduautode omanikele kütte- ja hoolduskulude vähendamine.   Hingelt ja vanuselt noortele kihvtide sõiduautode omanikele – võimsuse suurendamine.   Inimestele, kelle sõiduk ei läbi tehnoülevaadet heitgaasi väljalaske ajal või kel puudub tahtmine või võimalus teha kallis remont, odav ja pikaajaline probleemi lahendus. Soovitav:   uutele autodele, mehhanismidele ja agregaatidele;   pikka aega ekspluatatsioonis olnud autodele, mehhanismidele ja agregaatidele.   Garanteeritakse:   detailide, millel pole kriitilisi, avariilisi kahjustusi, taastamine;   perioodi pikendamine planeeritud õlivahetuste vahel;   õli kasutus, mida tootjatehas on soovitanud;   võimsuse suurendamine;   töödeldud mehhanismide tööea pikendamine;   kütuse kokkuhoid;   õli rõhu tõstmine;   mootori võimsuse täielikum kasutamine kaotuste vähendamiste arvelt;   mürade ja vibratsioonide vähendamine;   kompressioonide ühtlustamine ja suurendamine silindrite kaupa;   koostise vähendamine heitgaasides CO ja CH;   mootori käivitamise hõlbustamine talvisel ajal.